AUDACIA GROUP a.s.

komplexní řešení pohledávek

O společnosti

Audacia group, a.s. je společností, která se specializuje na mimosoudní vymáhání pohledávek a v tomto směru poskytujeme komplexní a profesionální služby.

Za primární obchodní cíl považujeme co nejrychlejší uspokojení pohledávek klientů. Víme, že klienti potřebují své záležitosti řešit co možná nejrychleji a tomu také přizpůsobujeme naši práci.

Čím dříve se k nám pohledávka dostane, tím je zde větší šance na její vymožení. S časem dobytnost pohledávky může rapidně klesat.

Kontakt

Svým klientům nabízíme při řešení jejich případů zejména tyto služby

 • INKASO POHLEDÁVEK V RÁMCI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ (žádné poplatky předem!)
 • bezplatná analýza případu (zhodnocení bonity pohledávky)
 • pokud je to vhodné či potřebné – zajištění uznání závazku, splátkového kalendáře apod.
 • odkup a zobchodování pohledávek
 • správa pohledávek
 • komplexní služby spolupracující advokátní kanceláře (sepis a podání žaloby, zastupování před soudy, iniciace exekučního řízení, řízení rozhodčího, trestního, insolvenčního, případně správního a podobně)

Mezi výhody spolupráce s námi lze zařadit například

 • žádné poplatky předem (v případě neúspěchu klient nic neplatí)
 • peníze vymáháme na účet klienta (připsání částky si ověřujeme)
 • naší prioritou je rychlost, ihned po převzetí případu se pouštíme do práce
 • veškerá jednání s dlužníkem vedeme sami
 • klient sám rozhoduje, které pohledávky a kdy předá k řešení
 • veškeré podmínky zná klient předem (příkazní smlouvu předem zašleme do e-mailu)

Základní zásady společnosti Audacia group, a.s.

 • společnost dodržuje a respektuje všechny platné zákony
 • cílem společnosti je maximální spokojenost klienta
 • veškerá činnost společnosti je vedena tak, aby byla podporována její důvěryhodnost a respekt
 • ke všem řešeným případům je přistupováno individuálně, s maximální profesionalitou a rychlostí
 • fyzická nedotknutelnost dlužníka je dodržována bezpodmínečně a za všech okolností

Kontakty

 

Adresa pro doručování (Office)

Audacia group, a.s.
Zahradnická 223/6
603 00 Brno

IČ: 28112113
DIČ: CZ28112113
Spisová značka: B 5989 vedená u Krajského soudu v Brně

e-mail: info@audaciagroup.cz
www.audaciagroup.cz