O společnosti

Cesta k vyrovnání…

Audacia group, a.s. je společností, která se specializuje na oblast vymáhání pohledávek a v tomto směru poskytuje zcela komplexní a profesionální služby. Disponujeme vlastními specialisty v oboru vymáhání (znalosti právní, ekonomické i psychologické), eventuelně využíváme služeb renomovaných advokátů, exekutorů, daňových poradců, insolvenčních správců a řady dalších.

Za primární obchodní cíl považujeme samozřejmě co nejrychlejší uspokojení pohledávek klientů. Víme, že klienti potřebují své záležitosti řešit co možná nejrychleji a tomu také zcela přizpůsobujeme naši práci. Disponujeme jak odpovídajícím potencionálem co do počtu zkušených pracovníků, tak i ve směru kvality poskytovaných služeb. Díky naší intervenci zpravidla rychle dochází ke značnému vylepšení finanční situace klienta a jejich ziskovost se dostane z dlouhodobého hlediska na vysokou úroveň.

Svojí činností se snažíme přispívat nejen k úhradě pohledávek klienta, ale také k nápravě vztahů mezi věřitelem a dlužníkem – tedy mezi klientem a jeho obchodním partnerem. I když ne vždy je to možné, a to zejména v případech, kdy se dlužníci dopouští trestné činnosti (trestné činy proti majetku, daňové trestné činy, atd.).

Svým klientům nabízíme naše zkušenosti, know how. V současné době je legislativa nakloněna spíše dlužníkům, a to ponejvíce těm, kteří rozhodně nemají v úmyslu podnikat poctivě. Vědí, jak protahovat soudní řízení, jak se vyhnout trestně právní odpovědnosti, atd. Poctivý podnikatel často spláče nad výdělkem. Je proto důležité, aby se k nám dostávali pohledávky včas. Při převodu společnosti na tzv. „bílého koně“, po prohlášení konkursu, atp. už bývá většinou pozdě.

Čím dříve se k nám pohledávka dostane, tím větší úspěšnost máme. Je to logické. Dlužník nemá čas firmu vytunelovat, zamést stopy, atd. Důkazem naší úspěšnosti jsou stovky spokojených klientů z řad významných společností, ale i společností menších a středních, i fyzických osob. Počtu klientů odpovídají počty úspěšně vyřešených případů.

EST PUGNARE LEVE, UBI NEMO REPUGNAT (Walter)

Je snadné bojovat, kde se nikdo nebrání…