Proč Audacia

Vašim pohledávkám dáme směr…

Společnost Audacia group, a.s. se zabývá řešením všech typů a druhů pohledávek. Spolupráce vzniká na základě mandátní smlouvy, eventuelně smlouvy o postoupení (odkupu) pohledávky.

 

Mezi výhody naší práce lze zařadit například:

  • žádné poplatky předem (v případě neúspěchu klient nic neplatí)
  • peníze vymáháme na účet klienta (připsání částky si ověřujeme)
  • naší prioritou je rychlost, ihned po převzetí případu se pouštíme do práce
  • důraz klademe i na komunikaci mezi klientem a námi – nestane se, aby klient neměl informace o stavu jeho řešených případů.
  • není třeba, aby klient někam jezdil. Po předchozí dohodě ho navštíví náš pracovník a v případě zájmu klienta lze vše řešit i na dálku, e-mailem, telefonicky, poštou
  • veškerá jednání s dlužníkem vedeme sami
  • za klienta přebíráme rovněž veškeré starosti ohledně jednání s dlužníkem, atd.
  • klient sám rozhoduje, které pohledávky a kdy předá k řešení
  • veškeré podmínky zná klient předem; mandátní smlouvu na vyžádání zašleme do e-mailu, je možno si ji v klidu prostudovat

 

Díky práci našich profesionálů získává pohledávka na bonitě. Klient ušetří na svých nákladech, protože náklady na řešení a veškerý čas je v ceně smluvní provize (žádné poplatky ani zálohy předem).

S předáním pohledávky je potřeba neotálet. V dnešní době je řada dlužníků předlužených a je tedy třeba začít pracovat co nejdříve, aby bylo ještě z čeho brát.

Předáním pohledávek ušetří klient na vlastní administrativě, času a mnoha dalších nákladech spojených s vlastním vymáháním. Rovněž se už o své případy nemusí starat, jen díky naší práci potvrdí přijetí platby od dlužníka na svůj účet. Peníze putují od dlužníka přímo ke klientovi, nedochází tedy k různým přeposíláním, zápočtům, apod.

 

EX PARVIS SAEPE MAGNARUM MOMENTA RERUM PENDENT (Livius)

Na malých věcech závisí často osud velkých událostí...