Služby

Naše schopnosti, Vaše spokojenost…

V rámci mimosoudního vymáhání na území České republiky neplatí klient žádné poplatky předem. Provize nám náleží až z vymožených pohledávek. V případě neúspěchu neplatí klient nic, veškeré náklady neseme my.

Veškeré služby jsou poskytovány zcela v souladu s právním řádem České republiky. Audacia group a.s. je společností profesionální a za každých podmínek se drží svých zásad (viz sekce Zásady společnosti).

Mimosoudní inkaso pohledávek poskytujeme nejen na celém území České republiky, ale i téměř ve všech zemích Evropské unie; zejména v okolních státech a v Itálii.

Spolupracujeme i se zahraničními subjekty, díky čemuž dokážeme rychle a efektivně řešit i pohledávky mimo dosah naši působnosti.

 

Svým klientům nabízíme při řešení jejich případů zejména tyto služby:

 • INKASO POHLEDÁVEK V RÁMCI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ (žádné poplatky předem!)
 • bezplatná analýza případu (zhodnocení bonity pohledávky)
 • zajištění uznání závazku, splátkové kalendáře, apod.
 • odkup a zobchodování pohledávek
 • správa pohledávek

 

Abychom dostáli komplexnosti, nabízíme dále ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří dále tyto služby:

 • Systém správy pohledávek – upomínkový servis, outsourcing
 • zastupování v soudním řízení
  1. vypracování a podání žaloby, zastupování u soudu, atd., a to na náklady dlužníka
 • zastupování v trestním řízení
 • exekuční postupy
  1. na náklady dlužníka
 • insolvenční řízení
  1. podání návrhu na insolvenci, přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení, zastupování v rámci insolvenčního řízení, atd.
 • daňové poradenství
  1. zastupování před správcem daně, zpracování daňových přiznání, zastupování v soudním řízení
 • právní poradenství
  1. poskytování právních porad, příprava či kontrola smluv, komplexní řešení koupě či prodeje nemovitostí atd.